راست – صاف معرفی علم الهدی خبر زیر ذره بین

راست – صاف: معرفی علم الهدی خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی کشف تاثیر عوض کردن ترکیبات موجود در سلول مغز بر یادگیری و حافظه

محققین نشان داده اند که مولکول های پروتئینی مغز بسته به جایگاهی که دارند، در قیمت های متفاوتی تجزیه و جایگزین می شوند. این تغییرات ممکن است جهت توانایی یادگیری

کشف تاثیر عوض کردن ترکیبات موجود در سلول مغز بر یادگیری و حافظه

کشف تاثیر عوض کردن ترکیبات موجود در سلول مغز بر یادگیری و حافظه

عبارات مهم : حافظه

محققین نشان داده اند که مولکول های پروتئینی مغز بسته به جایگاهی که دارند، در قیمت های متفاوتی تجزیه و جایگزین می شوند. این تغییرات ممکن است جهت توانایی یادگیری و شکل دهی حافظه مهم باشند.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، مطالعه ای تازه در eLife به چاپ رسیده است که نظر های مهم را در مورد نحوه عوض کردن ترکیبات موجود در مغز ارائه کرده هست. این تغییرات ممکن است جهت توانایی ما در یادگیری و شکل دهی حافظه مهم باشند. در این میان ترن آور پروتئین ها نقش حیاتی را در فرایندهای مغزی بازی می کند.

این پروتئین ها که در بسیاری از عملکردهای مغزی نقش دارند باید از تعادل مناسبی برخوردار باشند و میزان پروتئین تولید و میزان پروتئینی که تخریب می شود همواره در توازن باشد.

کشف تاثیر عوض کردن ترکیبات موجود در سلول مغز بر یادگیری و حافظه

تحت شرایط طبیعی، این ترن آور به صورت مدام بوده و تضمین می کند که پروتئین های آسیب دیده می توانند برداشته شده است و با نمونه های طبیعی جایگزین می شوند. در مغز ترن آور پروتئین ها، بقای سیناپس های عصبی را تضمین می کند و موجب می شود که آن منعطف باقی بمانند.

این پلاستیسیتی سیناپسی جهت حفظ توانایی مغز در تشکیل شبکه های عصبی مهم هستند که خود این شبکه های عصبی در ایجاد حافظه های جدیدی و یادگیری رفتارها و مهارت های تازه مهم هستند.

محققین نشان داده اند که مولکول های پروتئینی مغز بسته به جایگاهی که دارند، در قیمت های متفاوتی تجزیه و جایگزین می شوند. این تغییرات ممکن است جهت توانایی یادگیری

در مطالعه ای تازه محققین آلمانی در انستیتو ماکس پلانک براین باور هستند که ترن آور پروتئینی در نقاط متفاوت مغز متفاوت هست. جهت نشان دادن این امر، محققین سلول های منطقه هیپوکامپ مغز را جداسازی کرده و کشت کردند.

آن ها آمینواسیدهای سلولی را به صورت ایزوتوپی نشان دار کردند تا نیمه عمر پروتئین ها را نشان دهند. این مطالعه نشان داد که پروتئین های که به طور نیرومند نشان دار شده است بودند، پروتئین هایی بودند که تازه ساخته شده است بودند و آن هایی که به طور ضعیف نشان دار شده است بودند آن هایی بودند که در حال تجزیه شدن بودند.

محققین با استفاده از این رویکرد نشان دادند که نیمه عمر پروتئین ها در مناطق متفاوت مغز تفاوت دارد و خود ترن آور پروتئینی نیز در سلول های گلیالی در مقایسه با نورون ها زیاد است.

کشف تاثیر عوض کردن ترکیبات موجود در سلول مغز بر یادگیری و حافظه

این ترن آور در نواحی که نسبت گلیا به نورون ها زیاد بود نیز متغیر بود. این مطالعه نشان داده است که یک پروتئین یکسان در سلول های گلیایی یا نورونی ترن آور متفاوتی دارند. نشانه بعدی تعیین این امر خواهد بود که چگونه پلاستیسیتی عصبی می تواند پروتئوم (مجموعه پروتئین) مغزی را در پاسخ به محرک های متفاوت تنظیم کند.

واژه های کلیدی: حافظه | مطالعه | پروتئین | یادگیری | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz