راست – صاف معرفی علم الهدی خبر زیر ذره بین

راست – صاف: معرفی علم الهدی خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه وزارت علوم هیچ دانشجوی بازداشتی را توبیخ یا اخراج نکرده / معاون وزیر علوم

تا زمانی که دانشجو شرایط و ضوابط طبق مقررات جهت دانشگاه تعیین شده است را رعایت کند، وزارت علوم دانشجویی را اخراج نمی‌کند؛ تاکنون هم وزارت علوم هیچ اقدامی در جهت

وزارت علوم هیچ دانشجوی بازداشتی را توبیخ یا اخراج نکرده / معاون وزیر علوم

معاون وزیر علوم: وزارت علوم هیچ دانشجوی بازداشتی را توبیخ یا اخراج نکرده

عبارات مهم : دانشگاه

تا زمانی که دانشجو شرایط و ضوابط طبق مقررات جهت دانشگاه تعیین شده است را رعایت کند، وزارت علوم دانشجویی را اخراج نمی کند؛ تاکنون هم وزارت علوم هیچ اقدامی در جهت توبیخ یا اخراج این دانشجویان انجام نداده هست.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره دانشجویان بازداشتی تجمعات اخیر گفت: تاکنون وزارت علوم هیچ اقدامی در جهت توبیخ یا اخراج دانشجویان انجام نداده است.

دکتر غلامرضا غفاری در گفت وگو با ایسنا، در خصوص دانشجویان بازداشتی بعد از اعتراضات اخیر اظهار کرد: همه دانشجویان بازداشتی چند روز بعد آزاد شدند، ولی به فراخور دسته بندی ها بعدا بعضی مجددا احضار شدند و به همین خاطر ما نمی توانیم عدد دقیقی از دانشجویان بازداشتی اعلام کنیم.

وزارت علوم هیچ دانشجوی بازداشتی را توبیخ یا اخراج نکرده / معاون وزیر علوم

وی ادامه داد: تا زمانی که دانشجو شرایط و ضوابط طبق مقررات جهت دانشگاه تعیین شده است را رعایت کند، وزارت علوم دانشجویی را اخراج نمی کند؛ تاکنون هم وزارت علوم هیچ اقدامی در جهت توبیخ یا اخراج این دانشجویان انجام نداده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عوض کردن رویکرد دولت در خصوص همه دستگاه ها و تخصیص بودجه براساس عملکردها، افزود: بودجه براساس ماموریت به دانشگاه ها پرداخت خواهد شد و بخشی از بودجه براساس فعالیت های پژوهشی آن ها خواهد بود که انجمن های علمی نزدیک ترین بخش دربه حوزه پژوهشی هستند و براین اساس در سال آینده بودجه بیشتری به آن ها تخصیص داده شده است خواهد یافت.

تا زمانی که دانشجو شرایط و ضوابط طبق مقررات جهت دانشگاه تعیین شده است را رعایت کند، وزارت علوم دانشجویی را اخراج نمی‌کند؛ تاکنون هم وزارت علوم هیچ اقدامی در جهت

واژه های کلیدی: دانشگاه | دانشجویان | وزارت علوم | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz